Wykład monograficzny

2023L

Kod przedmiotu16N1O-WM
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówktywność, działanie i człowiek. Poglądy Ericha Fromma na humanistyczną koncepcję zdrowej aktywności człowieka. Osobotwórcza rola aktywności i działań społecznych. Konflikt jako czynnik aktywizacji oraz wskaźnik przeobrażeń społeczno-edukacyjnych. Zjawiska społeczne jako źródła chorej aktywności oraz szkodliwe działania. Degradacyjna rola aktywności konsumpcjonistyczno-materialnej. Rola szkoły w procesie przygotowania do aktywności reaktywnej i fasadowo-konformistycznej. Funkcja uniwersytetów we współczesnej rzeczywistości. Potrzeba edukacji społeczno-obywatelskiej oraz krytyczno-interwencyjnej
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, 1978 2) Z. Kwieciński, Wykluczanie, UMK, 2002 3) P. McLaren, Życie w szkołach, DSW, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak