Warsztaty umiejętności interpersonalnych

2021Z

Kod przedmiotu16N1O-WUI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńKomunikacja interpersonalna i prawidłowości oraz zakłócenia. Umiejętności interpersonalne i intrapersonalne oraz ich znaczenie ich wzmacniania, jako elementu rozwoju profesjonalnego. Wzmacnianie umiejętności interpersonalnych; Udzielanie informacji zwrotnej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaNabycie wiedzy dotyczącej umiejętności interpersonalnych. Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych, w tym: świadomego podejmowania decyzji, komunikowania się, współpracy w grupie, asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Świadome doświadczanie siebie w relacjach interpersonalnych, integracja z grupą.
Literatura podstawowa1) Król-Fijewska M. , Asertywność menedżera, Polskie Wyd. Ekonomiczne, 2002 2) Sterwart J. , Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się miedzy ludźmi, GWP, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi-