Zarządzanie zasobami ludzkimi

2023L

Kod przedmiotu16N1O-ZZL
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, 1966 2) Szczepaniak K. , Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, 2007 3) Łodyga O. , Kierowanie zespołami ludzkimi, Impuls, 1977
Literatura uzupełniająca
Uwagi