Pedagogika - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Socjologia
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Komunikacja interpersonalna
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sztuka wystąpień publicznych
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Teoretyczne podstawy wychowania
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
3,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0