Komunikacja interpersonalna

Interpersonal communication

2019Z

Kod przedmiotu1916N1-KIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńProces komunikowania się oraz umiejętności interpersonalne - informacje wstępne. Słuchanie jako podstawa porozumiewania się i narzędzie skutecznej pomocy. Mowa ciała jako ważny elementy kontaktu interpersonalnego .Bariery w komunikowaniu się. Asertywność jako nieinwazyjny sposób komunikowania się z klientem. Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz autoanaliza (mapa kompetencji)
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie wiedzy na temat procesu komunikowania się interpersonalnego. Założeniem przedmiotu jest poznanie i ćwiczenie zasad obowiązujących w kontakcie bezpośrednim, rozpoznawanie i diagnozowanie własnych barier komunikacyjnych, uświadomienie znaczenia komunikacji niewerbalnej i wiedza na temat procesu grupowego
Literatura podstawowa1) Stewart J, "Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi " , PWN Warszawa, 2002 2) McKay M., Davis M., Fanning P, Sztuka skutecznego komunikowania się", GWP Gdańsk, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi