Komunikacja interpersonalna w pracy opiekuńczej

Interpersonal communication in care work

2020L

Kod przedmiotu1916N1-KIPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej 6) T.Gordon, 2007r., "Wychowanie bez porażek", wyd. Warszawa, 7) Z. Żuczkowska, 2013r., "Dialog zamiast kar", wyd. Podkowa Leśna., Toruń, 2010 2) M. Dziewiecki, Komunikacja wychowawcza, Kraków, 2013 3) M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja wobec wyzwań współczesności, Toruń, 2011 4) M. Wawrzak - Chodaczek, Wartości w komunikowaniu, Toruń, 2009 5) J. Poszwa, Komunikacja interpersonalna a relacje wychowawca-wychowanek", , "Opieka-Wychowanie-Terapia", 2003 6) T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi