Metodyka pracy z małą grupą

Methodology of working with a small group

2020L

Kod przedmiotu1916N1-MPMG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K.W. Vopel, Poradnik dla prowadzących grupy , Kielce, 1999 2) R. Brown, Procesy grupowe, Gdańsk, 2006 3) S. Jarmuż, T. Witkowski, Podręcznik trenera. Moderator, Warszawa, 2004 4) K.W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne, cz. I-IV, Kielce, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi