Przedmiot do wyboru II

2021L

Kod przedmiotu1916N1-PDWII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Urszula Ostrowska (red.) , Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji , Kraków, 2002 2) Urszula Ostrowska (red.) , Aspekty aksjologiczne w edukacji , Olsztyn, 2000 3) Czesław Banach , Edukacja - wartość - szansa : wybór prac z lat 1995-2001 , Kraków, 2001 4) Krystyna Chałas , Wychowanie ku wartościom: elementy teorii i praktyki. T. 1 , Kielce, 2003 5) Kazimierz Denek, Aksjologiczne podstawy edukacji , Toruń, 2001 6) Jolanta Szempruch , Aksjologia w kształceniu i działaniu nauczycieli zreformowanej szkoły , Nowa Szkoła nr 4, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi