Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

Treatment of children with conduct disorder

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-PDZZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołakowski A., Pisula A., 2013r., "Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna", wyd. GWP, 2) Kazdin A.E., Weisz J.R., 2006r., "Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach", wyd. UJ, 3) Bloomquist M.L., 2011r., "Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów", wyd. UJ, 4) Całuńska M., Malinowski W., 2013r., "Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów", wyd. GWP, 5) Petrie P., 2011r., "Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą - wprowadzenie do pedagogiki społecznej", wyd. Zysk i S-ka.
Literatura uzupełniająca
Uwagi