Pedagogika opiekuńcza

Pedagogy of care

2019L

Kod przedmiotu1916N1-PEDOP2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńGeneza i rozwój pedagogiki opiekuńczej w różnych koncepcjach.Prekursorzy i przedstawiciele opieki. Opieka w wybranych placówkach na przykładzie opieki leczniczej i rehabilitacyjnej seniorów.Praca wolontariusza w opiece. Dokumenty prawne i porozumienie wolontariusza. Opieka nad dzieckiem w środowisku lokalnym. Rodzina jako grupa społeczna, definicja, zadania, funkcje wg. różnych autorów.
Opis wykładówPedagogika opiekuńcza- analiza podstawowych pojęć.Wybrane wymiary opieki w pracy opiekuńczej( kategoria rodzinna, prawna). Charakterystyka wybranych elementów środowiska opiekuńczego:bursa, internat.
Cel kształcenia1. Przekazanie wiedzy z zakresu genezy i podstawowych pojęć. 2. Przygotowanie do prawidłowego zrozumienia problemów opiekuńczych w wybranych placówkach opieki w Polsce. 3. Rozwinięcie umiejętności w zakresie właściwej interpretacji zjawisk opiekuńczych w kontekście wychowawca - wychowanek.
Literatura podstawowa1) Dąbrowski Z., Pedagogika Opiekuńcza w zarysie, t. I II, Olsztyn, 2006
Literatura uzupełniająca1) Wojciechowska - Charlak, wyd. Kielce, Środowiska opiekuńczo- wychowawcze, 2002r., tom
Uwagibrak