Podstawy edukacji międzykulturowej i regionalnej

Bases of the cross-cultural and regional education

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-PEMR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobek-Ostrowska B.,, "Podstawy komunikowania społecznego",, astrum, 1999 2) Lewandowski E.,, "Pejzaż etniczny Europy",, muza, 2004 3) Matsumoto D., Juang L.,, "Psychologia międzykulturowa, gwp, 2007 4) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka",, pwsb, 2000 5) Grabias S.,, "Język w zachowaniach społecznych",, muza, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi