Podstawy edukacji seksualnej

Fundamentals of seksual education

2020Z

Kod przedmiotu1916N1-PES
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePedagogika, Psychologia
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńCele i zadania edukacji seksualnej.Fazy rozwoju psychoseksualnego. Zagrożenie HIV/AIDS. Różnice psychiczne i psychoseksualne kobiet i mężczyzn. Edukator-terapeuta psychoseksualny-kompetencje. Norma i patologia w zachowaniach seksualnych. Piętra popędu płciowego. Pierwotne i wtórne zaburzenia seksualne.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu edukacji psychoseksualnej, intymnych relacji partnerskich, różnic w traktowaniu sfery seksualnej kobiet i mężczyzn.
Literatura podstawowa1) red. Beisert M.,, "Seksualność w cyklu życia człowieka",, t. , wyd. K. Domke,, 2004, s. 2) Izdebski Z., Ostrowska A.,, "Sex po polsku",, t. , wyd. Muza SA,, 2003, s. 3) Lew - Starowicz Z.,, "Seksuologia sądowa",, t. , wyd. PZWL,, 2000, s. 4) Lew - Starowicz Z., Szczerba K.,,, "Nowoczesne wychowanie seksualne",, t. , wyd. Polska Oficyna Wydawnicza "BGW"., 1995, s.
Literatura uzupełniająca1) Lew - Starowicz Z., Szczerba K, wyd. wyd. Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", "Nowoczesne wychowanie seksualne", 1995r., tom
Uwagibrak