Podstawy mediacji i negocjacji

Fundamentals of mediation and negotiation

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-PMIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Bargiel Matusewicz, "Negocjacje i mediacje", Warszawa, 2010 2) A. Binsztok (red.), "Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne", , Wrocław, 2013 3) W. Haman, J. Gut , Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Gliwice, 2008 4) B. Lunden, , "Techniki negocjacji: jak odnieść sukces w negocjacjach, Gdańsk, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi