Podstawy socjoterapii

Fundamentals of socioteraphy

2021L

Kod przedmiotu1916N1-PODS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Jagieła, Socjoterapia w szkole, , Rubikon, Kraków, 2009 2) M. Wilk,, Diagnoza w socjoterapii, GWP, Gdańsk, GWP, Gdańsk, 2014 3) H.S.B.K. Roy MacKenzi, , Podstawy terapii grupowej,, GWP Gdańsk, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi