Podstawy pracy socjalnej

Basics of social work

2020L

Kod przedmiotu1916N1-POPS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaKantowicz Ewa (2012), Pedagogika (w) pracy socjalnej, Wyd. UWM Olsztyn, rozdział 1,5,6,7 Kantowicz Ewa (2001), Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM Olsztyn Kantowicz E. (red.) (2011), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn Marynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J. (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Wyd. „Śląsk” Skidmore Rex A., Thackeray Milton G. (1996), Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wyd. InterArt Warszawa
Literatura uzupełniająca
Uwagi