Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze i terapia

Counseling and therapy in care and upbringing

2019L

Kod przedmiotu1916N1-POWIT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładów1. Poradnictwo w chorobie alkoholowej. 2. Pomoc rodzinie w trudnych sytuacjach wychowawczych.3. Terapia w chorobie alkoholowej. 4. Samopomoc i terapia w grupach AA. 5. Poradnictwo opiekuńczo - wychowawcze dotyczące pracy pedagoga szkolnego. 6. Działalność doradcy zawodowego.
Cel kształceniaPrzygotowanie do pracy w poradnictwie opiekuńczo- wychowawczym
Literatura podstawowa1) A. Jaskulska, Poradnictwo edukacyjno - zawodowe w poradni psychologiczno - pedagogicznej. Pomaganie z pasją, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i ustawicznej, 2015
Literatura uzupełniająca1) Szpringer M., wyd. Kielce, Profilaktyka społeczna, 2004r., tom
Uwagibrak