Podstawy pedagogiki humanistycznej

2020L

Kod przedmiotu1916N1-PPH
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna, teoria wychowania, psychologia, pedagogika społeczna
Wymagania wstępneprzyswojenie wiedzy w zakresie historii, teorii oraz aksjologii pedagogiki humanistycznej
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń do tego przedmiotu
Opis wykładówO dobrej naturze ludzkiej; O ukrytym ludzkim potencjale; O procesach oraz paradygmatach uczłowieczania człowieka; O roli edukacji humanistycznej oraz budowania wspólnot; Terapeutyczna rola relacji oraz komunikacji; Empatia jako sposób bycia
Cel kształceniawyposażenie w kompendium wiedzy na temat ludzkiej natury, sił, talentów oraz ludzkich możliwości; przyswojenie wiedzy w zakresie poglądów czołowych teoretyków ped. humanistycznej / np. E. Fromma oraz C. Rogersa, J. Habermasa itd. /
Literatura podstawowa1) E. Fromm, Mieć czy być , Rebis, 1983 2) E. Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, 1978 3) C. Rogers, O stawaniu się osobą, Rebis, 2014 4) A. H. Maslow , W stronę psychologii istnienia, Pax, 1974
Literatura uzupełniająca1) A. Olubiński, Aktywność i działanie jako forma edukacji do samorealizacji czy zniewolenia, Impuls, 2018
Uwagiopracowano na podstawie wskazanej literatury