Podstawy pracy terapeutycznej

2021L

Kod przedmiotu1916N1-PPT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Kaja, Zarys terapii dziecka, Akademia Bydgoska, 2001 2) E. Skorek, Terapia pedagogiczna. Tom I i II, Impuls, 2010 3) A. Guza, D. Krzyżyk (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ZNP, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi