Podstawy pedagogiki zdrowia

Fundamentals of health pedagogy

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-PPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Syrek; K. Borzucka-Sitkiewicz, edukacja zdrowotna, A i P, 2009 2) B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podrecznik, PWN, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi