Prawo rodzinne i opiekuńcze

Family and Guardianship Law

2020Z

Kod przedmiotu1916N1-PRAROIO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówRegulacje prawne dotyczące funkcjonowania rodziny. Prawa i obowiązki małżonków ( art. 23 i 27 KRiO). Problematyka rodzin adopcyjnych w Polsce. Unieważnienie małżeństwa wg kodeksu cywilnego i prawa kanonicznego. Prawa i obowiązki rodziców, małżonków, relacje między małżonkami i dziećmi wg. KRiO.
Cel kształcenia1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego.2. Wykształcenie umiejętności interpretowania zjawisk opiekuńczych w oparciu o KRi O.
Literatura podstawowa1) J. Winierz, Prawo rodzinne, PWN, 1994
Literatura uzupełniająca1) J. J. Błeszyński, wyd. Impuls, Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, 2005r., tom 2) J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, wyd. Wydawnictwo Prawnicze, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, 1993r., tom
Uwagibrak