Psychologia ogólna

General Psychology

2019Z

Kod przedmiotu1916N1-PSYCHOGO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNie ma przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępneBrak wymagań wstepnych
Opis ćwiczeńPsychologia, pedagogika, psychiatria - podobieństwa i różnice. Przetwarzanie informacji sensorycznej; percepcja, wrażliwość zmysłowa, złudzenia, czynniki wpływające na spostrzeganie. Funkcja pamięci, przyczyny zapominania. Procesy warunkowania i inne rodzaje uczenia się. Temperament. Zjawisko stresu psychologicznego.
Opis wykładówObszary zainteresowań współczesnej psychologii. Wybrane psychologiczne koncepcje natury człowieka. Procesy poznawcze. Myślenie. Inteligencja. Style poznawcze. Twórczość; rodzaje, kryteria, dziedziny. Procesy emocjonalne i motywacyjne. Psychologia potrzeb i moralności. Struktura osobowości. Zdrowie psychiczne a osobowość dojrzała.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną dotyczącą struktury osobowości i prawidłowości przebiegu procesów psychicznych u człowieka
Literatura podstawowa1) Mietzel G.., Wprowadzenie do psychologii, GWP, 2008 2) Strelau J., Doliński D., Psychologia /podręcznik akademicki/, GWP, 2008 3) Zimbardo P.G., Gerring R.J., Psychologia i życie, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, 2002 2) Strelau J.,, Różnice indywidualne, Scholar, 2014
Uwagi