Pedagogika w massmediach

Pedagogy in massmedie

2021L

Kod przedmiotu1916N1-PWM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, POSTMAN, NEIL, 2001: W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, Warszawa: PIW, rozdział 7. Dzieci; Aneks 3. O korzeniach dzieciństwa i przyczynach jego współczesnego zaniku. FILICIAK, MIROSŁAW, MICHAŁ DANIELEWICZ, MATEUSZ HALAWA, PAWEŁ MAZUREK, AGATA NOWOTNY, 2010: Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS w Warszawie, rozdziały: Wprowadzenie. Remediacja i Wprowadzenie: Połączeni i podłączeni, etnografia cyfrowego świata. Raport dostępny na stronie: http://bi.gazeta.pl/im/6/7600/m7600446.pdf LISOWSKA-MAGDZIARZ, MAŁGORZATA, 2009: Medialne reprezentacje wiedzy, [w:] Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek (red.), Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Monografia, Warszawa: WAiP. BARAN, STANLEY J., DENNIS K. DAVIS, 2007: Teorie masowego komunikowania, Kraków: Wyd. UJ. BOMBA, RADOSŁAW, 2013: Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, Toruń, Wyd. A, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi