Projekty w pedagogice opiekuńczej

Projects in pedagogy of care

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-PWPO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B.D. Gołębniak, Uczenie metodą projektów, Warszawa, 2002 2) M.S. Szymański, O metodzie projektów, Warszawa, 2000 3) A.Mikina, B. Zając, Jak wdrażać metodę projektów, Kraków, 2006 4) K. Chałas, Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Warszawa, 2000 5) J. Królikowski, Projekt edukacyjny, Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi