Technologie informacyjne

Computer sciences

2019Z

Kod przedmiotu1916N1-TECHINFO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneWiedza z zakresu technologii informacyjnej na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńNabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej i programów użytkowych celem samodzielnego realizowania różnych prac naukowych i zadań wynikających z toku studiów na kierunku Pedagogika oraz w przyszłej pracy zawodowej: 1) Podstawy użytkowania komputera i wyszukiwania informacji, rola IT w procesie dydaktycznym i samokształceniowym oraz prawne i etyczne zasady użytkowania komputera; 2) Edytory tekstu – tworzenie, formatowanie i drukowanie dokumentów; kopiowanie i przenoszenie fragmentów tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy różnymi dokumentami, praca z tabelami, umieszczenie w tekście obrazów i grafik, tworzenie automatycznego spisu treści i korespondencji seryjnej, stosowanie się do zasad pisania prac naukowych; 3) Arkusz kalkulacyjny – rozumienie pojęcia „arkusz kalkulacyjny”, tworzenie, formatowanie, modyfikacja i zastosowanie arkusza w wybranych obszarach wiedzy, tworzenie standardowych formuły, użycie funkcji matematycznych, statystycznych, tekstowych, logicznych oraz daty i czasu, tworzenie i formatowanie wykresów, arkusz kalkulacyjny jako baza danych; 4) Grafika prezentacyjna – tworzenie prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem podstawowych zasad tzw. „prezentacji dla prelegenta”.
Opis wykładówbrak wykładów
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami występującymi w trakcie pracy z komputerem, zrozumienie zasad działania i sposobów wykorzystywania komputera oraz oprogramowania użytkowego, a także przygotowanie studentów do świadomego wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w celu poszukiwania, wykorzystywania i przetwarzania informacji z różnych źródeł oraz w celu rozwiązywania problemów z różnych dziedzin.
Literatura podstawowa1) M. Kopertowska-Tomczak, 1) M. Kopertowska-Tomczak, 2011 r., "ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN 2) M. Kopertowska-Tomczak, 2011 r., "ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN 3) M. Kopertowska-Tomczak, 2011 r., "ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 2) M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 3) M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Literatura uzupełniająca1) A. Żarowska, W. Węglarz, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, ECDL na skróty, 2011r., tom
Uwagi