Warsztaty plastyczne

Art workshops

2019L

Kod przedmiotu1916N1-WPL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń1) Poznanie podstawowych technik plastycznych; 2) Zagadnienia kompozycji; 3) Zagadnienia płaszczyzny, bryły, światła i przestrzeni; 4) Wartości wyrazowe struktur wizualnych; 5) Ćwiczenie umiejętności posługiwania się środkami wyrazu; 6) Ćwiczenie pamięci wizualnej, umiejętności postrzegania i wyobrażania; 7) Ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy postrzeganych, wyobrażanych i przedstawianych struktur wizualnych związanych z nimi elementów treściowych; 8) Problematyka ekspresji indywidualnej i wyrażania różnego rodzaju doznań i emocji; 9) Problematyka kształtowania otoczenia i projektowanie form użytkowych
Opis wykładów-
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i technikami plastycznymi. Wyposażenie studentów w umiejętności przewidywania możliwych efektów formalno-treściowych, dobierania techniki i sposobów wyrażania emocji do wymogów sytuacji edukacyjnych i możliwości uczniów. Dostarczenie studentom nieodzownych w pracy nauczyciela doświadczeń plastycznych. Kształtowanie u studentów postawy twórczej i koniecznej dla przyszłej pracy wrażliwości plastycznej.
Literatura podstawowa1) Nęcka E., "Trening twórczości", GWP, Gdańska, 2005 2) Popek St., "Aktywność twórcza dzieci i młodzieży", WSiP, Warszawa, 1992 3) Buszkowski I., "Zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym", Żak, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Lewicka J., wyd. "Nasza Księgarnia", Warszawa, "100 technik plastycznych", 1973r., tom 2) Sheybal S., wyd. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, "Kompozycja plastyczna: podstawowe zasady", 1964r., tom 3) Zieliński J. A., wyd. Wydawnictwo Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych, Warszawa, "O widzeniu artystycznym", 1966r., tom 4) Grabowska-Piątek M., wyd. Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, "50 twórczych pomysłów: zimowe cudeńka", 2014r., tom
Uwagi-