Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie

Introduction to family studies

2019L

Kod przedmiotu1916N1-WPRDWORODZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S.Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń, 2009 2) Z.Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, , Poznań, 2002 3) M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, , Elbląg, 2004 4) F.Adamski, Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy,, Kraków , 2002 5) V.Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, , Gdańsk, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi