Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Early supporting of child development

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-WWRDZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi