Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2021L

Kod przedmiotu1916N1-WYKM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Fromm, Ucieczka od wolności , Czytelnik, 1978 2) M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju, Impuls, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi