Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

Selected issues in special pedagogy

2020Z

Kod przedmiotu1916N1-WZZPS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krause A.,, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej", Kraków , 2010 2) Baran J., Cierpiałkowska T., Mikrut A.,, Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Kraków, 2011 3) Chrzonowska I., Jakimczak B., , Inny wobec rozwoju współczesnego świata,, WArszawa, 2011 4) Żółkowska T., Ostapiuk B., Wlazło M., , Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej, Szczecin , 2010 5) Gustavsson A., Manterys-Zakrzewska E.,, Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Warszawa, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi