Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Current issues in philosophy and ethics

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-WKFE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gadacz T., "Historia filozofii XX wieku. Nurty" t.1, t. t. 1-2, ZNAK Kraków, 2010 2) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. t. 3, PWN Warszawa, 1972
Literatura uzupełniająca
Uwagi