Animacja w pracy pedagoga

2021L

Kod przedmiotu1916S1-AWPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepedagogika społeczna
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza na temat pracy pedagogicznej
Opis ćwiczeń1) Animacja kultury i animator w procesie edukacji artystycznej jednostek i grup; 2) Społeczność lokalna jako pole i teren działania animatora kultury;3) Diagnoza społeczna i jej wybrane elementy w procesie eksploracji potrzeb kulturalnych środowiska, tożsamości kulturowej mieszkańców, stanu infrastruktury kulturalnej i sposobów jej wykorzystania; 5) Jak budować korzystne relacje pomiędzy animatorem a środowiskiem – sposoby „wchodzenia” w grupę i metody jej integracji; 6) Rola animacji w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działalność animacyjna instytucji kultury, oświaty, stowarzyszeń, fundacji; 7) „Mój pomysł na animację” – konstruowanie projektów animacyjnych; 8) Animator zadań społeczno-kulturalnych – zawód czy osobowość? (dyskusja panelowa); 10) Specyfika animacji kulturalnej na przykładzie wybranych przykładów praktyki animacyjnej; 9) "Animacja to my"-zajęcia warsztatowe.
Opis wykładów1) Animacja kultury i animator w procesie edukacji artystycznej jednostek i grup; 2) Społeczność lokalna jako pole i teren działania animatora kultury;3) Diagnoza społeczna i jej wybrane elementy w procesie eksploracji potrzeb kulturalnych środowiska, tożsamości kulturowej mieszkańców, stanu infrastruktury kulturalnej i sposobów jej wykorzystania; 5) Jak budować korzystne relacje pomiędzy animatorem a środowiskiem – sposoby „wchodzenia” w grupę i metody jej integracji; 6) Rola animacji w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działalność animacyjna instytucji kultury, oświaty, stowarzyszeń, fundacji; 7) „Mój pomysł na animację” – konstruowanie projektów animacyjnych; 8) Animator zadań społeczno-kulturalnych – zawód czy osobowość? (dyskusja panelowa); 10) Specyfika animacji kulturalnej na przykładzie wybranych przykładów praktyki animacyjnej; 9) "Animacja to my"-zajęcia warsztatowe.
Cel kształceniacelem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką animacji kultury, sposobami i formami pracy animatorów oraz rolą animacji w procesie edukacji środowiskowej i aktywizacji społeczności lokalnej
Literatura podstawowa1) Żebrowski (red.),, Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, , , GTN, 2003 2) 2) G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencel, M. Wójtowski,, Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość,, IPK UW, 2002 3) Jedlewska B,, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, UMCS, 1999 4) Matyjewicz M., , Animacja kulturalna. W poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania, , Wyd. Własne, 2010 5) P. Hensler, B. Skrzypczak (red.), , Kim jest animator społeczny?, CWAL CAL, , 2006
Literatura uzupełniająca1) Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, CAK, 1993
Uwagi