Etyka w pracy pedagoga

Ethies in work of pedagogwe

2021L

Kod przedmiotu1916S1-EPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówWybrane elementy etyczne różnych systemow w ujeciu historycznym.2. Etyczne problemy zawodu nauczyciela. 3. Przekaz wiedzy i rzetelne przygotowanie nauczyciela.4. Godność pracy nauczyciela. 5. ochrona wlasności intelektualnej. 6. Problemy etyczne zawodu nauczyciela wspólczesnego wieku.7. Etyka w zachowaniu na co dzień w pracy pedagoga.
Cel kształceniaZaznajomienie z podstawami zagadnień etycznych pracy pedagoga w kontekście filozoficznym. 2.Przedmiot etyki, wyjaśnienie pojęć, działy etyki.3. Współczesne trendy kształtujące postawy nauczyciela we współczesnym świecie.4. Etyka zawodu nauczyciela na UWM w Olsztynie, Uchwała Senatu z dn. 26 listopada 2010 roku. 5. Osobowość nauczycielska - 23 cechy współczesnego nauczyciela w Polsce.6. Typy uczniów, nauczycieli i sytuacji wychowawczych w pracy pedagogicznej.
Literatura podstawowa1) Dylak S., Pęczkowski R., Denicolo P., Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli, Rzeszów, 2006
Literatura uzupełniająca1) Sawczuk W., wyd. Marszałek, Po co etyka pedagogom, 2007r., tom
Uwagibrak