Gerontologia

Gerontology

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-GER
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Olsztyn, 2010 2) Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa, Kraków, 2004 3) Szatur-Jaworska B., Blędowski P., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa, 2006 4) Zych A., Człowiek wobec starości, Katowice, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi