Komunikacja interpersonalna w pracy opiekuńczej

Interpersonal communication in care work

2020L

Kod przedmiotu1916S1-KIPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Bolstad,, Komunikacja transformująca., Warszawa, 2016 2) J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Toruń, 2010 3) M. Dziewiecki , Komunikacja wychowawcza, Kraków, 2013 4) M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja wobec wyzwań współczesności, Toruń, 2011 5) M. Wawrzak - Chodaczek,, Wartości w komunikowaniu, Toruń, 2009 6) J. Poszwa, Komunikacja interpersonalna a relacje wychowawca-wychowanek, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi