Metody badań pedagogicznych

Methods of pedagogical research

2020L

Kod przedmiotu1916S1-MBP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E., Rubacha K., "Metodologia badań nad edukacją.", wyd. Warszawa 2008., PWN, 2004 2) Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe.Metodologia praktyczna, WSiP, 2000 3) Denzin N., Lincoln Y, Metody badań jakościowych, t. 1,2, PWN, 2010 4) Cresewell J, Projektowanie badań naukowych, UJ Kraków, 2013 5) Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi