Metody badań pedagogicznych

Methods of pedagogical research

2020L

Kod przedmiotu1916S1-MBP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie ma
Wymagania wstępnenie ma
Opis ćwiczeńFormułowanie celów, problemów, przedmiotu i podmiotu badań. Hipotezy, zmienne i wskaźniki .Wybrane metody, techniki i narzędzia badawcze. Sposoby prezentacji danych statystycznych
Opis wykładówMetodologia jako nauka ( pojęcie i cechy poznania naukowego, podstawowe pojęcia, terminy i procedury badawcze). Analiza porównawcza strategii i metod badawczych stosowanych w pedagogice. Zasady pisarstwa naukowego. Etyczne problemy badań naukowych
Cel kształceniarozwijanie kompetencji ,metodologicznych niezbędnych do realizacji prac badawczych (prac promocyjnych)
Literatura podstawowa1) Babbie E., Rubacha K., "Metodologia badań nad edukacją.", wyd. Warszawa 2008., PWN, 2004 2) Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe.Metodologia praktyczna, WSiP, 2000 3) Denzin N., Lincoln Y, Metody badań jakościowych, t. 1,2, PWN, 2010 4) Cresewell J, Projektowanie badań naukowych, UJ Kraków, 2013 5) Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca1) Rubacha K., wyd. Wydawnictwa Akademickie i Pofesjonalne, Metodologia badań nad edukacją, 2008r., tom
Uwagi