Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 1

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-MPKKI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPercepcja wzrokowo. Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni. Percepcja słuchowa. Funkcje motoryczne. Usprawnianie oczu i rąk. Rozwój mowy dziecka. Usprawnianie artykulatorów. Zasady pracy z dzieckiem leworęcznym. Scenariusze zajęć korekcyjno - kompensacyjnych – przykłady i indywidualne opracowanie.
Opis wykładówIstota metodyki pracy korekcyjno - kompensacyjnej. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych a nauczanie. Niepowodzenia szkolne - przyczyny i skutki. Zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, funkcji motorycznych. Zaburzenia procesu lateralizacji jako przyczyna trudności i niepowodzeń szkolnych. Leworęczność u dzieci. Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz.
Cel kształceniaPoznanie metod i sposobów wspomagania rozwoju dziecka i korygowanie dostrzeżonych zaburzeń tak, aby można było ukształtować zdolność do uczenia się w warunkach szkolnych, poznanie wiedzy na temat oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Krasowic z - Kupis G. (red.),, wyd. Harmonia, "Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy", , , 2012r., tom 2) Naprawa R. , Tanajewska A., Mach C., Szczepańska K.,, wyd. Harmonia,, "Karta indywidualnych potrzeb ucznia", , 2012r., tom 3) K. Grabałowska,Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M. , , wyd. Akapit, , "Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych",, 2005r., tom
Uwagibrak