Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 1

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-MPKKI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi