Metodyka pracy z małą grupą

Methodology of working with a small group

2020L

Kod przedmiotu1916S1-MPMG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Brown, Procesy grupowe, Warszawa, 2006 2) Aronson, T. Wilson, E. Akert, Psychologia społeczna, Warszawa, 2012 3) G.K.Oyster, Grupy, Poznań, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi