Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 1

Methodology of educational care work 1

2021Z

Kod przedmiotu1916S1-MPOW1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Wybrane elementy pracy opiekuńczo – wychowawczej na przykładzie wybranych placówek, np. świetlicy, domu dziecka, pogotowia opiekuńczego, itp. 2. Wybrane elementy pracy nauczyciela, np. analiza awansu zawodowego, przygotowanie konspektów, dokumentów, itp. 3. Sytuacje opiekuńcze i wychowawcze w pracy, np. na przykładzie scenek wychowawczych symulacja różnych zachowań opiekuńczych czy wychowawczych.4. .Wybrane elementy warsztatu pracy opiekuna (statuty placówek, plany pracy, ocena sytuacji rodzinnej, szkolnej, itp. ).Diagnozowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej na podstawie wybranych przykładów.
Opis wykładów1.Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej, istota, podział. Środowiska opiekuńczo -wychowawcze i jego rodzaje.2. Praca metodyczna w opiece na przykładzie funkcjonowania internatu. 3. Metody, formy, zasady, środki pracy opiekuńczo – wychowawczej.4. Metody pracy nauczyciela w kształceniu i wychowaniu, uwarunkowania pracy we współczesnej edukacji.5. Komunikacja jako jedna z form pracy w opiece i wychowaniu.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodami, formami i zasadami pracy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i terapeutycznych; wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania pracy opiekuńczo- wychowawczej i terapeutycznej z wychowankami placówek.
Literatura podstawowa1) Brągiel J. Badora S. (red.), Formy wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole, 2005 2) Brągiel J. Badora S. (red.), Formy wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole, 2005 3) Gumienny B. , Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci ,,Nasza Chata", Rzeszów, 2005 4) Gumienny B. , Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci ,,Nasza Chata", Rzeszów, 2005 5) Kamińska U. , Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice, 2003 6) Kamińska U. , Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice, 2003 7) Górnicka B. , Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, Opole, 2016 8) Górnicka B. , Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, Opole, 2016
Literatura uzupełniająca1) Gajewska G., Warsztat pracy pedagoga, Zielona Gora, 2004-2010 2) czasopismo, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, ,
Uwagi