Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 2

Methodology of educational care work

2021L

Kod przedmiotu1916S1-MPOW2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Wybrane elementy pracy opiekuńczo – wychowawczej na przykładzie wybranych placówek, np. świetlicy, domu dziecka, pogotowia opiekuńczego, itp. 2. Wybrane elementy pracy nauczyciela, np. analiza awansu zawodowego, przygotowanie konspektów, dokumentów, itp. 3. Sytuacje opiekuńcze i wychowawcze w pracy, np. na przykładzie scenek wychowawczych symulacja różnych zachowań opiekuńczych czy wychowawczych.4. .Wybrane elementy warsztatu pracy opiekuna (statuty placówek, plany pracy, ocena sytuacji rodzinnej, szkolnej, itp. ).Diagnozowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej na podstawie wybranych przykładów.
Opis wykładów1.Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej, istota, podział. Środowiska opiekuńczo -wychowawcze i jego rodzaje.2. Praca metodyczna w opiece na przykładzie funkcjonowania internatu. 3. Metody, formy, zasady, środki pracy opiekuńczo – wychowawczej.4. Metody pracy nauczyciela w kształceniu i wychowaniu, uwarunkowania pracy we współczesnej edukacji.5. Komunikacja jako jedna z form pracy w opiece i wychowaniu.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodami, formami i zasadami pracy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i terapeutycznych; wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania pracy opiekuńczo- wychowawczej i terapeutycznej z wychowankami placówek.
Literatura podstawowa1) Brągiel J. Badora S. (red.), Formy opieki wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, opole, 2005 2) Brągiel J. Badora S. (red.), Formy opieki wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, opole, 2005 3) Gumienny B., Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla dzieci ,,Nasza Chata", Rzeszów, 2005 4) Gumienny B., Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla dzieci ,,Nasza Chata", Rzeszów, 2005 5) Dąbrowski Z. , Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Olsztyn, 1997 6) Dąbrowski Z. , Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Olsztyn, 1997 7) Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo- wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice, 2003 8) Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo- wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice, 2003 9) Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, Opole, 2016 10) Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, Opole, 2016
Literatura uzupełniająca1) Gajewska G., Warsztat pracy pedagoga, Zielona Gora, 2004-2010 2) czasopismo, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, ,
Uwagi