Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Methods of care and educational work

2021L

Kod przedmiotu1916S1-MPOW6
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brągiel J.,Badora S., 1.Brągiel J., Badora S. /red/ Formy opieki wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej; Opole 2005 2. Gumienny B. Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla dzieci "Nasza Chata"; Rzeszów 2005 3. Dąbrowski Z. Węzłowe problemy opieki i wychowania; Olsztyn 1997 4. Kamińska U. Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania; Katowice 2003 5. Kelm A. Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej; Warszawa 2000 6. . Węgierski Z. Opieka nad dzieckiem osieroconym; Toruń 2006, Opole, 2005 2) Gumienny B., Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci.. Nasza Chata', Rzeszów, 2005 3) Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo- wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki., Katowice, 2003 4) Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej- wybrane zagadnienia., Opole, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi