Nowe media w edukacji i badaniach 1

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-NMEB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWspółczesna przestrzeń edukacji – trendy i wyzwania. Charakterystyka nauczania w zdigitalizowanym świecie. Pokolenia – kontrasty pomiędzy imigrantami i tubylcami przestrzeni cyfrowej. Typologia pokoleń. Uczenie się w epoce cyfrowej – współczesne teorie i koncepcje. Modele edukacyjne w cyfrowych czasach. Przykłady zastosowań dydaktyki cyfrowej w wybranych modelach edukacyjnych.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaWyposażenie w wiedzę dotyczącej najnowszych zjawisk z obszaru nowych mediów, a także uporządkowanie terminologiczne i wykształcenie u studentów praktycznych umiejętności poruszania się w świecie nowych mediów i wykorzystywania ich do celów edukacyjnych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kaczmarek-Śliwińska M., Możliwości edukacyjne instrumentów nowych mediów na przykładzie Lip Dub’a, Studia Edukacyjne, 23, s. 249-265., 2012 2) Cantelmi T., Technopłynność. Człowieka w epoce Internetu: Technopłynny umysł., Kraków: Wydawnictwo Bratni Zew, 2015 3) Dylak S., Strategia kształcenia wyprzedzającego , Poznań: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej., 2013 4) Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Poznań: Wydawnictwo Difin, 2013 5) Gackowski T., Brylska K., Patera M. i in., Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych, Warszawa: Laboratorium Badań Medioznawczych UW, 2018 6) Gardner H., Davis K., The App Generation. How today’s youth navigate their identity, intimacy and imagination in a digital world, London: New Heaven and London, 2013 7) Prensky M., Digital natives, Digital Immigrants, On the Horizon 9(5), s. 1-6. , 2001 8) Tapscott D., Grown up digital. How the net generation is changing your world, New York: McGraw Hill UK Business, 2009 9) Tkaczyk P., Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, , Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2012
Uwagi