Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna

2020L

Kod przedmiotu1916S1-PCPP2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej
Opis ćwiczeńStudent podejmuje samodzielne działania w placówce polegające na poznaniu struktury placówki, uczestniczeniu w życiu placówki, obserwacji zajęć w wybranym obszarze. Student samodzielnie realizuje zadanie adekwatnie do założeń placówki zgodnie z profilem zawodowym studiowanej specjalności.
Opis wykładów-
Cel kształceniaUkształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie opanowania warsztatu pracy w placówce zgodnie z wybraną specjalnością polegające na obserwacji, prowadzeniu i dokumentowaniu prowadzonych aktywności pedagogicznych w placówce.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi