Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

Treatment of children with conduct disorder

2021Z

Kod przedmiotu1916S1-PDZZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka , GWP, 2013 2) A. Kołakowski, A. Pisula, Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, GWP, 2013 3) M.L Bloomquist, Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów, UJ, 2011 4) D. Borecka-Biernat (red.), Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych, Impuls, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi