Podstawy edukacji międzykulturowej i regionalnej

Bases of the cross-cultural and regional education

2021Z

Kod przedmiotu1916S1-PEMR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika kultury,
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńŻycie polityczne, kulturalne i religijne mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Tradycje, obyczaje, obrzędy wybranych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Polski.
Opis wykładówEdukacja międzykulturowa – cele, funkcje i zadania. Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Zmiany struktury narodowościowej Polski w latach 1945-2013. Instytucje rządowe i pozarządowe zajmujące się mniejszościami narodowymi w Polsce. Szkolnictwo dla mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku. Stereotypy i uprzedzenia wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w Polsce.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami odnoszącym się do edukacji międzykulturowej. Wyposażenie studentów w wiadomości i umiejętności z zakresu wyzbycia się stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicielom mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu działalności różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, religijnych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.
Literatura podstawowa1) Dobek-Ostrowska B.,, "Podstawy komunikowania społecznego",, astrum, 1999 2) Lewandowski E.,, "Pejzaż etniczny Europy",, muza, 2004 3) Matsumoto D., Juang L.,, "Psychologia międzykulturowa, gwp, 2007 4) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka",, wpsb, 2000 5) Grabias S.,, "Język w zachowaniach społecznych",, muza, 1997
Literatura uzupełniająca1) Peasse A.,, wyd. jedność, "Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów"., 2005r., tom
Uwagibrak