Podstawy mediacji i negocjacji

Fundamentals of mediation and negotiation

2021Z

Kod przedmiotu1916S1-PMIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Bargiel-Matusewicz, Negocjacje i mediacje, Warszawa, 2010 2) A. Binsztok, Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wrocław, 2013 3) W. Haman, J. Gut, Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Gliwice, 2008 4) B. Lunden, Techniki negocjacji: jak odnieść sukces w negocjacjach , Gdańsk, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi