Podstawy socjoterapii

Fundamentals of socioteraphy

2021L

Kod przedmiotu1916S1-PODS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Jagieła,, Socjoterapia w szkole, , Rubikon, Kraków, 2009 2) M. Wilk,, Diagnoza w socjoterapii,, GWP Gdańsk, 2014 3) H.S.B.K.Roy MacKenzi, , Podstawy terapii grupowej,, GWP Gdańsk, 2001 4) B.Jankowiak/red/, , Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej,, UAM Poznań, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi