Pojęcia i systemy pedagogiczne

Concepts and educational systems

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-POJISYS3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. I, PWN, 2016 2) Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, 2015 3) Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Impuls, 2009 4) Kunowski S., Problematyka współczesnych systemów wychowania, Impus, 2000 5) Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Impuls, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi