Podstawy pracy socjalnej

Basics of social work

2020L

Kod przedmiotu1916S1-POPS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, UWM Olsztyn, 2012 2) Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej,, UWM Olsztyn, 2001 3) Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM Olsztyn, 2011 4) Marynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J. (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Śląsk, 2001 5) Piekut-Brodzka D. (red.), Wprowadzenie do pracy socjalnej z wybranymi kategoriami wspomaganych, Koło Naukowe Pracy Socjalnej w APS, 2007/2008 6) Skidmore Rex A., Thackeray Milton G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, InterArt, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi