Podstawy pedagogiki humanistycznej

2020L

Kod przedmiotu1916S1-PPH
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Malow, Motywacja i osobowość, Pax, 1990 2) J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne, WSP, 1997 3) K. Robinson, Oblicza umysłu, Element, 2010 4) K. Robinson, Uchwycic żywioł, Element, 2012 5) H. Dauber, Podstawy pedagogiki humanistycznej, Impuls, 2001 6) C. Rogers, O stawaniu sie osobą, Rebis, 2002 7) K. Dąbrowski, Pasja rozwoju, Almapress, 1988 8) K. Dąbrowski , Trud istnienia, PWN, 1975 9) J. Ratajczak, Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej, Atut, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi