Podstawy pracy terapeutycznej

2021L

Kod przedmiotu1916S1-PPT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Kaja, Zarys terapii dziecka, Akademia Bydgoska, 2001 2) E. M. Skorek, Terapia pedagogiczna. Tom I i II, IMPULS, 2010 3) E. Baum, Terapia zajęciowa, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi